Sammen for det Mors vi holder af


Læserbrev fra Socialudvalgsformand Henning Sørensen:


God debat om nyt demenscenter

Jeg vil gerne starte med at anerkende Mogens Skjærbæks engagement for det kommende demenscenter. Det viser en ægte interesse for at skabe de bedste vilkår for en gruppe af vores borgere, som trænger til ekstra opmærksomhed og de bedste vilkår. Den interesse deler jeg.

At han så savner mere debat om demenscenteret er en personlig vurdering. Jeg ved, at det nuværende oplæg tager udgangspunkt i blandt andet to store indholdsrige og involverende workshop med henholdsvis borgere og personale. Her var mere end 150 samlet – og de gav kvalificeret input, som vi har taget med videre.Derudover har vi blandt andet inddraget en 8. klasse for at få en bred helhedsforståelse af, hvad et nyt demenscenter skal kunne rumme. For det skal både være et rart sted at være, men også at besøge. Vi har ligeledes drøftet brevet fra Mogens i den politiske styregruppe, og det har været med til at kvalificere debatten. Så tak for det. Det har i det hele taget været berigende, at høre så mange forskellige mennesker – og vi stopper ikke med at lytte.

Vi har allerede nu planlagt flere fællesmøder med personalet på de berørte centre – og efterfølgende holder vi informationsmøder for beboer og pårørende. I den videre proces vil vi også inddrage relevante samarbejdsparter som samarbejdsrådet. Så kort sagt - vi lytter, vi inddrager – og beslutninger bliver taget på et sagligt grundlag.

Mogens påstår dog, at der ikke lægger grundige behovsanalyser bag beslutningen. Det kan jeg blankt afvise. Vi har udover de mange input – lavet gennemgribende analyser af demensområdet – som klart viser, at de fremtidige behov ændrer sig. Der bliver flere ældre på Mors og desværre vil en del af dem også have mere komplekse og meget plejekrævende behov.

I analysen har vi også vurderet ansøgningsmønstre til plejeboliger, ventelister, afklaringspladser, leve-bo miljøer og meget mere. Sammen med Morsø Kommunes nye demensstrategi, de grundige analyser og de saglige vurderinger – er vi fagligt godt klædt på til at tage velovervejede beslutninger. For målet er at sikre en værdig, tryg og kvalificeret pleje af demensramte, der matcher de ældres behov - både nu og i fremtiden.Regionsrådsmedlemmer

Peter Therkildsen

Medlem af Akut- og Praksisudvalget og Forretningsudvalget
E-mail: [email protected]
Telefon: 30 36 66 09


LÆS MERE

Politik

Venstre 4. november 2017

Venstre Mors - Valgprogram 2017

Venstre på Mors er klar til at sætte kursen mod nye mål.Vi er stolte af resultatet for de forløbne 4 år – hvor vi er lykkedes med at skabe et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen om en solid udvikling for Mors! Økonomien er nu under kontrol, kursen er rettet op. Mors er i god udvikling.
Befolkningstallet er stabiliseret, og erhvervslivet blomstrer. Ledigheden er lavere end i mange…
LÆS MERE